chwarae.com

chwarae (stem chwarae-)

  to play

    Mae'r plant yn chwarae rygbi.

      The children are playing rugby.